Pour féliciter 2017

Přejeme Vám, aby rok 2017 nebyl horší než minulý a nebyl lepší než ten budoucí...